Re:biznes

Pracownicy branży IT chętnie pójdą na freelance. Wyniki badania

Według raportu „Sytuacja na rynku IT” zrealizowanego przez SW Research na zlecenie All IT Club,

Według raportu „Sytuacja na rynku IT” zrealizowanego przez SW Research na zlecenie All IT Club, większość badanych pracowników sektora technologicznego pozytywnie oceniło swoją sytuację zawodową w minionych 12 miesiącach.

Co trzeci (32 proc.) respondent dostał podwyżkę u obecnego pracodawcy, 18 proc. awans na nowe stanowisko, a 15,1 zmieniło pracę na lepszą.

W kontekście roku 2024, 38,8 proc. osób sądzi, że sytuacja na rynku IT ulegnie poprawie, a jedynie 16,9 proc. spodziewa się pogorszenia.

Jak pokazuje badanie, coraz większą popularnością wśród specjalistów IT cieszy się freelancing – 58,2 proc. respondentów osiąga lub osiągnęło w ten sposób dodatkowe przychody.

Rok 2024 nie będzie gorszy dla sektora IT

Oceniając swoją sytuację zawodową w minionych 12 miesiącach, respondenci badania najczęściej wymieniali pozytywne aspekty – 32 proc. z nich otrzymało podwyżkę u obecnego pracodawcy, 18 proc. awans na nowe stanowisko, a 14,1 proc. osób zmieniło pracę na inną, z lepszymi warunkami. Może to oznaczać, że firmy w mijającym roku chciały zatrzymać wartościowych pracowników poprzez oferowanie im bardziej konkurencyjnych warunków.

W kwestii oceny ogólnej sytuacji w sektorze IT zdania są jednak dość podzielone, bo 31,2 proc badanych stwierdziło, że sytuacja uległa poprawie względem 2022 r., 35 proc. nie dostrzega zmiany, a 33,7 proc. minione 12 miesięcy ocenia negatywnie.

Za najbardziej pozytywne aspekty ankietowani wskazują przede wszystkim rozwój technologii, AI i postępującą cyfryzację (32 proc.) oraz dużą liczbę nowych zleceń i klientów (20 proc.).

Osoby, które oceniły negatywnie sytuację w branży, argumentują swoje zdanie głównie ze względu na zwolnienia (20,4 proc.), mniejszą liczbę ofert pracy (22,2. proc), brak klientów i mniejszy rynek zbytu (16,7 proc) lub gorsze warunki pracy (16,7 proc).

Czy AI jest zagrożeniem dla pracowników IT?

W perspektywie zbliżającego się roku nastroje są jednak bardziej optymistyczne. Poprawy sytuacji na rynku spodziewa się 38,8 proc. uczestników badania, a 44,4 proc. sądzi, że 2024 r. nie będzie gorszy od poprzedniego.

Głównym argumentem dla respondentów jest dalszy rozwój technologii i postęp w cyfrowej transformacji (35,5 proc.) oraz nowe zlecenia i klienci (11,3 proc.). Co ciekawe, za jedno z największych zagrożeń dla sytuacji pracowników sektora IT, uczestnicy badania wskazują aspekty związane z rozwojem AI i automatyzacją pracy (51,3 proc).

Ponadto aż 40,6 proc. osób wskazuje, że problemem może być również wzrost kosztów prowadzenia działalności, 32,5 proc. obawia się „długu technologicznego”, a 23,8 proc. spadku konkurencyjności polskich programistów na świecie.

– Podsumowując, dane za 2023 rok w branży IT pokazują, że większość pracowników doświadczyła pozytywnych zmian w swojej karierze, takich jak podwyżki i awanse. Zmiana pracy na lepszą jest również stosunkowo częsta, co może odzwierciedlać mobilność i dynamikę rynku pracy w IT. Jednocześnie istnieje pewien odsetek pracowników, których dotknęły negatywne zmiany, takie jak niższe podwyżki w stosunku do inflacji, zmniejszenie liczby benefitów czy zwolnienia lub konieczność zamknięcia działalności – mówi Rafał Chmura, CEO w All IT Club.

Rośnie skłonność do freelancingu

Chociaż 2/3 badanych (64 proc.) jako preferowaną formę zatrudnienia wskazuję umowę o pracę, to ponad połowa respondentów nie traktuje tego jako swoje jedyne źródło przychodów.

Jako freelancer świadczy lub świadczyło swoje usługi 58,2 proc badanych, a niemal połowa (46,3 proc.) spośród osób bez takiego doświadczenia, planuje taką działalność rozpocząć.

Zdaniem respondentów, największymi zaletami tej formy świadczenia usług jest elastyczność w sposobie pracy (44,1 proc), szansa na dodatkowe zarobki (36,3 proc.) i elastyczność w możliwości wyboru projektów (35,5 proc).

Jako wady wskazują oni przede wszystkim niestabilność przychodów (53,8 proc.), konieczność zajmowania się pozyskiwaniem zleceń (43 proc.) i konieczność dużej samodyscypliny oraz zarządzania własną motywacją (39,8 proc).

– Raport wskazuje, że część pracowników sektora IT dostrzega spadek koniunktury na rynku, co odbija się na niższym poziomie wzrostu wynagrodzeń, mniejszej liczbie ofert pracy i zwolnieniach. To powoduje większe chęci do poszukiwania dodatkowych źródeł przychodu poprzez działalność freelancerską. Jest to forma, która zapewnia pracownikowi bardzo pożądaną przez niego elastyczność pod względem czasu i miejsca pracy i możliwość wyboru ciekawych projektów, rozwoju i nowych wyzwań zawodowych – mówi Rafał Chmura.

– Branża informatyczna również się zmienia. Polscy dostawcy usług IT nie są już konkurencyjni cenowo dla zagranicznych korporacji, a inwestycje w AI powodują, że część procesów szybciej i taniej są w stanie zrealizować wewnętrzne działy IT. Mija bezpowrotnie czas software house’ów bez jasnej specjalizacji technologicznej lub domenowej. Biznes potrzebuje coraz częściej konkretnych kompetencji w ściśle określonym czasie – nie masy developerów, a wysokiej klasy specjalistów, którzy dostarczają wysoką jakość i wartość biznesową. Outsourcing w dotychczasowym modelu będzie wypierany na rzecz outsourcingu bardziej złożonych procesów i projektów krótkoterminowych – dodaje Rafał Chmura.

Specjaliści IT skłonni do zmiany pracy

Średnia liczba firm, z którymi byli związani zawodowo respondenci wynosi 2,6, a 71,2 proc. pracowało przynajmniej u dwóch pracodawców. To potwierdza, że branża IT jest pod tym względem bardzo dynamiczna.

Jako najczęstsze powody zmiany wymieniają oni wyższe zarobki (53,5 proc.), nowe możliwości rozwoju (25,4 proc.), lepsze benefity pozapłacowe (21,1 proc.) i większą elastyczność pracy (19,3 proc.).

Jednocześnie, w kontekście kolejnych 12 miesięcy, respondenci nie wykluczają, że ich status zawodowy ulegnie zmianie – 22,5 proc. deklaruje chęć zmiany pracodawcy, a 38,8 takiego scenariusza nie wyklucza.

Autor

Pressroom to dział, w którym znajdziesz informacje prasowe, czyli komunikaty prasowe udostępnione redakcji. Chcesz umieścić swoją informację prasową, napisz na redakcja@rebiznes.pl.
Udostępnij
Przeczytaj również