Re:biznes

Polski rynek rozrywki i mediów w 2023 roku przekroczy wartość 48 mld zł

Wartość polskiego rynku rozrywki i mediów wyniesie w 2023 roku 48,1 mld zł. Przychody z
rynek mediów w Polsce

Wartość polskiego rynku rozrywki i mediów wyniesie w 2023 roku 48,1 mld zł. Przychody z rynku tradycyjnej telewizji, obecnie największego sektora na polskim rynku E&M (12 mld zł), w tym roku wyprzedziły dochody z dostępu do Internetu (11,2 mld zł), który spadł na drugą pozycję.

Przychody trzeciego co do wielkości sektora, telekomunikacji, to 6,3 mld zł. Średnia stopa wzrostu przychodów polskiej branży rozrywki i mediów wyniesie 4,6% w skali roku a kin – 10,8% (największa średnia stopa wzrostu na całym rynku E&M) – wynika z polskiej edycji raportu „Global Entertainment & Media Outlook 2023–2027” opracowanego przez PwC Polska.

Wartość rynku – 48 mld zł

Omawiany raport to zestaw pięcioletnich prognoz wydatków konsumentów i reklamodawców w 14 segmentach rynkowych, w 52 terytoriach na świecie. W 2023 r. polski rynek rozrywki i mediów będzie wart ponad 48 mld zł, co plasuje nasz kraj w pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) jeżeli chodzi o wartość przychodów z tego sektora. W latach 2022-2027 średnioroczne tempo wzrostu przychodów z rynku E&M w Polsce będzie wyższe od tego na świecie i wyniesie 4,6%, podczas gdy globalnie sektor rok do roku będzie wzrastał o 3,6%.

– Na rynku widać zmieniające się preferencje użytkowników oraz wpływ inflacji na wydatki w sektorze mediów i rozrywki. W 2023 r. przychody na świecie wzrosną w stosunku do roku ubiegłego o 4,5% i osiągną wartość 2,4 bln dolarów. Przyczyn spowolnienia wzrostu jest wiele, a wśród kluczowych – obciążenie konsumentów skutkami inflacji, wciąż odczuwalne skutki pandemii czy też niepewność związana z wojną w Ukrainie połączona z niestabilną sytuacją geopolityczną. Zmusza to firmy do poszukiwania sposobów na ponowne pobudzenie wzrostu i znalezienia nowych przewag konkurencyjnych, jak powszechne stosowanie narzędzia sztucznej inteligencji czy rozwiązania chmurowe – mówi Marcin Sidelnik, partner PwC Polska, lider sektora telekomunikacji, rozrywki i mediów.

W 2023 r. zarówno w Polsce jak i na świecie przychody z różnych form reklamy stanowić będą już tylko 14% przychodów z rynku rozrywki i mediów ogółem. Najszybciej rozwijające się segmenty rynku rozrywki i mediów w Polsce i na świecie w latach 2022-2027 to reklama internetowa – 8,6% w Polsce i 6,5% na świecie, dostęp do internetu – 5,8% w Polsce i 4,0% na świecie oraz TV i wideo – 1,6% w Polsce i -0,3% na świecie.

– W Polsce największymi sektorami w branży rozrywki i mediów pod względem przychodów są reklama internetowa, telewizja i dostęp do internetu. Kolejno każdy z nich ma 21%, 20% i 14% udziału w prognozowanych przychodach na rynku w 2023 r. Trzy największe sektory pod względem przychodów w Polsce, są również sektorami, które w porównaniu z globalnymi prognozami średniej rocznej stopy wzrostu przychodów rozwijają się dynamiczniej niż światowe. Na Polskim rynku rozrywki i mediów telewizja od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce pod względem przychodów w branży. Silna pozycja telewizji utrzyma się do 2025 r., a pozycję lidera rynku pod względem przychodów obejmie sektor dostępu do internetu – mówi Paweł Wesołowski, partner PwC Polska, zespół usług dla sektora telekomunikacji, rozrywki i mediów.

Przychody z dostępu do internetu

W 2025 r. W Polsce przychody z dostępu do internetu będą stanowić 22,7% wszystkich przychodów na rynku rozrywki i mediów, co pozwala sektorowi dostępu do internetu stać się największym segmentem pod względem wysokości przychodów na polskim rynku rozrywki i mediów. Przychody z sektora dostępu do internetu będą wynosić wtedy 12,5 mld PLN, a przychody z telewizji osiągną niższą wartość 12,4 mld PLN. Pozwala to objąć sektorowi dostępu do internetu pozycję lidera pod względem wysokości przychodów na polskim rynku rozrywki i mediów, która będzie sukcesywnie rosnąć.

Prognozowany 5,8% wzrost przychodów w okresie prognozy pokazuje, że segment dostępu do internetu dynamicznie się rozwija, a przewaga w stosunku do innych segmentów będzie się powiększać. Wdrożenie sieci 5G i łącza światłowodowego przyspiesza boom na konsumpcję danych, która wzrasta równolegle ze wzrostem zapotrzebowania na coraz większą przepustowość sieci i wydajność łącza. Wszystko to wraz ze zmianami zachowań konsumpcyjnych odbiorców wpływa na wzrost przychodów w segmencie dostępu do internetu.

– W obliczu niestabilnej sytuacji finansowej konsumenci coraz częściej zaczynają porównywać ceny usług i decydować, z których wydatków i subskrypcji mogą zrezygnować lub zastąpić je tańszymi alternatywami. Oferowanie tańszych pakietów z reklamami może przyciągnąć nowych konsumentów, którzy nie mogą sobie pozwolić na większe wydatki, co stwarza przestrzeń do wzrostu przychodów na rynku reklamy. Przewidywane zmiany w zachowaniach konsumentów i obecne warunki rynkowe wymagają na reklamodawcach dostosowania swoich strategii do nowych wyzwań i skoncentrowania się na opracowaniu bardziej budżetowych i atrakcyjnych cenowo ofert, aby przyciągnąć uwagę klientów i na poszukać nowych sposobów na ponowne pobudzenie wzrostu przychodów – mówi Małgorzata Górna, partner PwC Polska, zespół usług dla sektora telekomunikacji, rozrywki i mediów.

Polski rynek reklamy internetowej

Polski rynek reklamy internetowej rozwija się najdynamiczniej w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Całkowite przychody wyniosły w Polsce 7,0 mld PLN w 2022 r. i wzrosną w tempie 8,6% CAGR, osiągając 10,6 mld USD do 2027 roku. Sektor reklamy mobilnej dominuje na rynku, odpowiadając za 58,2% całkowitych przychodów z reklam w 2022 roku.

Całkowite przychody z reklamy w mobilnym Internecie w Polsce wyniosły 4,11 mln PLN w 2022 r. i wzrosną, w tempie 10,5% CAGR, do 6,7 mld PLN do 2027 roku. Oczekuje się, że w sektorze reklamy w sieci przewodowej przychody wzrosną o 5,7% CAGR i osiągną 3,9 mln PLN do 2027 r. – w porównaniu z 2,9 mln PLN w 2022 r. Najszybciej rozwijającym się sektorem będzie mobilne wyświetlanie wideo, z 19,4% CAGR. Wideo jest popularnym formatem treści, a według danych GWI 90,2% polskich internautów w wieku od 16 do 64 lat ogląda wideo online każdego tygodnia.

Całkowite przychody z dostępu do Internetu w Polsce będą rosły w tempie 5,8% CAGR, znacznie wyprzedzając średnią światową wynoszącą 3,9% CAGR, z 10,4 mld PLN w 2022 roku do 13,7 mld PLN w 2027 roku. Polski rynek telekomunikacyjny jest zdominowany przez przychody z usług mobilnych, które do 2027 r. będą stanowić 81,7% całkowitych przychodów z dostępu do Internetu.

40 mln użytkowników smartfonów w Polsce, z których dwie trzecie przejdzie na połączenia 5G do 2027 r., pomoże zwiększyć przychody z mobilnego dostępu do Internetu w szybkim tempie 6,8% CAGR z 8,1 mld PLN do 11,2 mld PLN w latach 2022-2027. Niewielki rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu w tym kraju, będzie rozwijać się tempie 1,9% CAGR i do 2027 r. Będzie wart 2,5 mld PLN.

Autor

Pressroom to dział, w którym znajdziesz informacje prasowe, czyli komunikaty prasowe udostępnione redakcji. Chcesz umieścić swoją informację prasową, napisz na redakcja@rebiznes.pl.
Udostępnij
Przeczytaj również