Re:biznes

Czy sprzedaż używanej licencji na oprogramowanie jest legalna? Tak, ale…

Coraz więcej podmiotów otwiera się na zakup używanego oprogramowania w postaci licencji wieczystych zakupionych i
sprzedaż używanej licencji na oprogramowanie

Coraz więcej podmiotów otwiera się na zakup używanego oprogramowania w postaci licencji wieczystych zakupionych i wykorzystywanych wcześniej przez inne organizacje. Według Forscope średni wzrost tego rynku sięga już około 20 proc. rocznie.

Czy to legalne?

Sprzedaż używanego oprogramowania to proces w pełni legalny, co potwierdzają Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 23 kwietnia 2009 roku, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 3 lipca 2012 roku oraz dalsze orzeczenia i wyroki wydane w kolejnych latach przez TSUE i sądy krajowe.

– W Forscope dysponujemy szeregiem opinii prawnych opracowanych przez specjalistów z obszaru prawa autorskiego (z różnych krajów europejskich), które jednoznacznie potwierdzają, że odsprzedaż i wykorzystanie używanych licencji wieczystych na oprogramowanie są zgodne z prawem w ramach całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wyjaśnia Mateusz Drozdowski, product manager w Forscope.

Warunki do odsprzedaży oprogramowania

Odsprzedaż i wykorzystanie używanego oprogramowania może nastąpić wyłącznie pod określonymi prawnie warunkami i przy jednoczesnym prawidłowym udokumentowaniu pochodzenia, m.in.

  • poprzez wykazanie, że licencja została udzielona bezterminowo w zamian za jednorazową opłatę,
  • producent oprogramowania udostępnił oprogramowanie do pobrania,
  • egzemplarz został sprzedany nabywcy przez producenta
  • lub za jego zgodą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
  • a także, że poprzedni właściciel odinstalował i dezaktywował posiadane przez niego oprogramowanie.

Co istotne, z możliwości zakupu używanych licencji coraz częściej korzystają nie tylko podmioty prywatne, ale i ministerstwa, urzędy, szpitale czy instytucje samorządowe.

Forscope trafia w niszę

Cena używanego oprogramowania stanowi kluczowy czynnik przekładający się na decyzję zakupową klientów. Ta niezwykle atrakcyjna opcja pozwala kupić software w cenie nawet o 70 proc. niższej niż pierwotny koszt zakupu. W efekcie organizacje mogą przeznaczyć zaoszczędzone środki na przykład na inwestycje w dalszą digitalizację swojej działalności.

– Oprogramowanie „z drugiej ręki” to nie tylko w pełni legalna, ale również korzystna finansowo alternatywa, zapewniająca dostęp do wszystkich funkcji software’u. Każdy menedżer, integrator, czy specjalista ds. technologii informacyjnych powinien rozważyć taką możliwość, ponieważ pozwala ona na optymalizację kosztów oprogramowania i bardziej wydajne gospodarowanie zasobami IT. Na taki krok decyduje się zresztą coraz więcej organizacji w Polsce, co potwierdza wydłużająca się lista naszych klientów, obejmująca m.in. szereg ministerstw, urzędów miejskich, instytucji badawczych i spółek prywatnych – mówi Leszek Badowski, country manager na Polskę w Forscope.

Autor

Pressroom to dział, w którym znajdziesz informacje prasowe, czyli komunikaty prasowe udostępnione redakcji. Chcesz umieścić swoją informację prasową, napisz na redakcja@rebiznes.pl.
Udostępnij
Przeczytaj również