Re:biznes

Chcesz policzyć swój ślad węglowy? ING Bank Śląski udostępnił kalkulator. Tu go znajdziesz

ING Bank Śląski udostępnił kalkulator do obliczania emisji gazów cieplarnianych. Skorzystać z niego może każda
Kalkulator śladu węglowego

ING Bank Śląski udostępnił kalkulator do obliczania emisji gazów cieplarnianych. Skorzystać z niego może każda firma – bez względu na skalę prowadzonej działalności. Narzędzie dostępne jest bezpłatnie na stronie firmove.pl.

Jak działa kalkulator emisji CO2?

Każda firma, która uzupełni kalkulator danymi, uzyska automatycznie wygenerowany raport. Raport, oprócz wyników, będzie zawierać informacje na temat stosowanego standardu obliczeń, dźwigni redukcji śladu węglowego firmy oraz przykłady pomagające zrozumieć skalę otrzymanego wyniku.

Wyliczenia są dokonywane zgodnie ze standardem GHG Protocol i oparte o około 500 wskaźników uwzględnionych w kalkulatorze. Mowa o wskaźnikach emisyjności pozyskanych od poszczególnych krajowych dostawców energii elektrycznej i cieplnej. Wskaźniki będą systematycznie aktualizowane dla kolejnych okresów.

Ślad węglowy – dlaczego to ważne?

Nowe regulacje z obszaru zrównoważonego rozwoju będą sukcesywnie obejmować rosnącą grupę przedsiębiorstw. Pośrednio będą też miały wpływ na firmy znajdujące się w łańcuchach dostaw. Większe podmioty będą np. coraz częściej zwracać się do swoich dostawców po dane z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Obliczenie śladu węglowego to pierwszy krok do wdrożenia strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych. Właściwe zaprezentowanie wyników w przeliczeniu na jednostki funkcyjne (emisje na jednego pracownika, m2 czy jednostkę wartości obrotu) pozwala zaplanować i wdrożyć racjonalne działania.

Skompletowanie i skatalogowanie danych o zużyciu energii, surowców i innych zasobów w firmie pozwala nie tylko obliczyć ślad węglowy w zakresach 1 i 2, ale też ułatwia racjonalne podejmowanie decyzji oraz planowanie strategiczne. To z kolei może przełożyć się na redukcję kosztów.

Autor

Pressroom to dział, w którym znajdziesz informacje prasowe, czyli komunikaty prasowe udostępnione redakcji. Chcesz umieścić swoją informację prasową, napisz na redakcja@rebiznes.pl.
Udostępnij
Przeczytaj również